วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา รับฟังสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จ.สงขลา

วันที่ 5 มกราคม 2567 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา สรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคารอำนวยการ มรภ.สงขลา โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากเจ้าหน้าที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา