วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา มอบถุงปันสุขพื้นที่หลีเป๊ะ ปันน้ำใจคลายทุกข์ COVID-19

มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล มอบถุงปันสุขช่วยเหลือชาวบ้านเกาะหลีเป๊ะ ที่ต้องรักษาและกักตัวในบ้าน อธิการฯ ฝากความห่วงใย พร้อมช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวว่า ในนามตัวแทน มรภ.สงขลา มีความห่วงใยชาวเกาะหลีเป๊ะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ช่วยอธิการบดี มรภ.สงขลา ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้รับจ้างโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนไปมอบถุงปันสุขจำนวน 100 ถุง เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ที่ต้องรักษาตัวและกักตัวในบ้าน ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน เราเป็นห่วงทุกคน หากมีสิ่งใดที่จะให้ มรภ.สงขลา ช่วยสามารถแจ้งมาได้ ทางมหาวิทยาลัยยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา กล่าวอีกว่า จ.สตูล ถูกประกาศให้เป็น1 ใน 37 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ในพื้นที่จำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวมีผู้ได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ของสมาชิกในครอบครัว ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นจากวิกฤติการณ์ดังกล่าว สำนักงานวิทยาเขตสตูล มรภ.สงขลา จึงได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเชื้อโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ในการแพร่กระจายในจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่เกาะหลีแป๊ะ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เร่งให้การช่วยเหลือโดยการมอบถุงปันสุข เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและรอดจากภัยโควิด-19