วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา ผนึก “สงขลาเอฟซี” ลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือสโมสรฟุตบอลสงขลาเอฟซี พัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล หวังปั้นเยาวชนในท้องถิ่นสู่นักกีฬาอาชีพ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกีฬา โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ร่วมกับสโมสรฟุตบอลสงขลาเอฟซี นำโดย นายธิติกร เทพกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สงขลาเอฟซี จำกัด โดยมี อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี และ นายพงศรัญ อินทุเศรษฐ เป็นพยาน พร้อมด้วย นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา และคณะผู้บริหาร มรภ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและนำทักษะการเรียนการสอนกีฬาฟุตบอลที่เป็นมาตรฐานมาฝึกซ้อมให้กับนักศึกษา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนและการฝึกซ้อมจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเสริมสร้างทักษะและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของนักศึกษาในการเป็นนักฟุตบอลในอนาคต ควบคู่กับการศึกษา และสร้างโอกาสในการศึกษาแก่เยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล

รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า จากบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มรภ.สงขลา จะเปิดโควตารับนักกีฬาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามคณะที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน และจะดูแลประโยชน์ของนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาเป็นหลัก อาทิ การขอเวลาเรียนและการขอเวลาสอบแบบเฉพาะกิจหรือแบบพิเศษ รวมถึงให้ความอนุเคราะห์สโมสรสงขลาเอฟซี เพื่อให้นักกีฬาและนักศึกษาได้ใช้สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย อาทิ สนามฝึกซ้อม โรงยิมเนเซียม ห้องประชุม สระว่ายน้ำ เป็นต้น ตลอดจนอนุญาตปล่อยตัวนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาของสโมสรสงขลาเอฟซีเมื่อมีการแข่งขัน

 ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. โควต้านักเรียนความสามารถพิเศษ (ตามข้อตกลงแต่ละภาคเรียนในปีการศึกษา)2. นักกีฬาสโมสรสงขลาเอฟซี สามารถเข้าศึกษาใน มรภ.สงขลา หากผ่านเกณฑ์ประเมินของทางมหาวิทยาลัย และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ มรภ.สงขลา3.สโมสรสงขลาเอฟซีสามารถพิจารณานักกีฬาของ มรภ.สงขลา ทุกระดับ เพื่อเข้าสู่การเป็นนักกีฬาเยาวชนหรือชุดหลักของสโมสรได้ 4. สโมสรสงขลาเอฟซีสามารถทำการประชาสัมพันธ์ร่วมกับ มรภ.สงขลา ในด้านต่าง ๆ 5. มรภ.สงขลา สามารถส่งนักกีฬาสังกัดสโมสรสงขลาเอฟซี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ หากไม่ตรงกับรายการหลักของสโมสร และไม่อนุญาตให้นักกีฬาเล่นฟุตบอลเดินสายโดยเด็ดขาด

“การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี เพราะจะเป็นโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เข้าสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ ซึ่งหากเราสามารถสร้างนักกีฬาที่เป็นคนในท้องถิ่น ก็คงจะสร้างความภูมิใจอย่างยิ่งให้แก่จังหวัดสงขลา” อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าว

ด้าน นายธิติกร กล่าวว่า บทบาทสำคัญของสโมสรสงขลาเอฟซี คือการพัฒนาทักษะเยาวชนในด้านกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อก้าวสู่นักฟุตบอลอาชีพ ซึ่งทางสโมสรฯ มีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาเยาวชนในจังหวัดสงขลาอย่างเต็มที่ ให้มีความรู้และพื้นฐานฟุตบอลในการก้าวสู่นักฟุตบอลอาชีพ โดยไม่ทิ้งเรื่องการศึกษา ขอขอบคุณ มรภ.สงขลา ที่ให้โอกาสเยาวชนได้มีพื้นฐานการศึกษาที่ดี ด้วยการรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งทางสโมสรฯ จะ Support บุคลากร (โค้ชระดับเยาวชน) ในการให้ความรู้ การแนะแนวและการฝึกสอน แก่บุคลากรและนักกีฬาฟุตบอลของ มรภ.สงขลา รวมถึงช่วยในการทำงานเมื่อมีการแข่งขันในทัวร์นาเม้นของทางมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้บุคลากร นักกีฬาฟุตบอลของ มรภ.สงขลา ได้เข้ามาใช้สถานที่ของสโมสรในการเรียนรู้และฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลและการเข้าฟิตเนส (ขึ้นอยู่กับตารางการฝึกซ้อมของสโมสร) ตลอดจนส่งข้อมูลด้านการฝึกซ้อมและด้านกายภาพ และคอยติดตามนักกีฬาในสังกัดที่ศึกษาอยู่ใน มรภ.สงขลา เพื่อประเมินศักยภาพต่อไป