วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา ผนึก ธ.กรุงไทย ลงนามบันทึกข้อตกลง “University Application”

มรภ.สงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงธนาคารกรุงไทย พัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันบนมือถือ University Application เชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาเข้ากับระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หวังช่วยอำนวยความสะดวกทางการเงินแบบครบวงจร

รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ตนเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยลงนามบันทึกข้อตกลง University Application ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย นำโดย นายวศิน วรรละออ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตสงขลา 1 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา โดยทางธนาคารจะดำเนินการพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันบนมือถือ University Application ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Krungthai Digital Platform เชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้ากับระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ซึ่งการลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ Smart University 4.0 @ SKRU ฉบับลงวันที่ 2 กันยายน 2562

ทั้งนี้ มรภ.สงขลา และ ธนาคารกรุงไทย จะร่วมมือกันอย่างเป็นทางการในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) เป็นสังคมไร้เงินสด เพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย

ด้าน นายวศิน กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นของธนาคารกรุงไทย ที่ต้องการสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ผ่านนวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ University Applicationบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University Smart ID Card) การรับเงินบริจาค และออกใบเสร็จรับเงินบริจาคผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ด้วยการเชื่อมต่อกับกรมสรรพากร การรับชำระเงินผ่านทางเครื่องรูดบัตร EDC และ QR Code รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และที่ขาดไม่ได้คือ บริการจัดการทางการเงินผ่าน KTB Corpotate Online ที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการกับระบบชำระเงินได้อย่างครบวงจร ทั้งการจ่ายเงินเดือนและการดาวน์โหลดรายงานทางการเงินต่าง ๆ