วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา ผนึก ทต.เกาะแต้ว จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดนวัตกรรมยกระดับ 5 ผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา จับมือ ทต.เกาะแต้ว จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับชุมชนฯ นำ 5 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ไข่เค็มกะทิสดใบเตย เครื่องแกงสมุนไพร มัลเบอรีเพื่อสุขภาพ ขนมพื้นบ้าน มะพร้าวน้ำหอม ออกวางจำหน่ายในงาน หวังปั้นครัวเกาะแต้วสู่ครัวเมืองสงขลา ในอนาคต  

 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะแต้ว (ทต.เกาะแต้ว) จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล) กิจกรรมที่ 10 การจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับชุมชนเกาะแต้วโดยได้รับเกียติจาก นายไชยพร แก้วนิยม นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายอนันต์ คูบูรณ์ เกษตรอำเภอเมืองสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “การยกระดับชุมชนเกาะแต้วสู่สากลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายไกรสร พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเเต้ว นายอนันต์ คูบูรณ์ เกษตรอำเภอเมืองสงขลา นายเจะหะหมาด ยีหวังเจริญ ผู้แทนชุมชนเกาะแต้ว ดร.กันตภณ มะหาหมัด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา และ ผศ.คุลยา ศรีโยม ผู้ดำเนินการเสวนา

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล) จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไข่เค็มกะทิสดใบเตย กลุ่มเครื่องแกงสมุนไพร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมัลเบอรีเพื่อสุขภาพชุมชนเชิงเขาเทียมดา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมพื้นบ้าน หมู่ 4 บ้านด่าน และแหล่งเรียนรู้มะพร้าวน้ำหอมครบวงจร ภายใต้นโยบายหลักของเทศบาลตำบลเกาะแต้วที่ว่า “ครัวเกาะแต้วสู่ครัวเมืองสงขลา” ในอนาคต ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีประชาชนทั้งภายในและภายนอกพื้นที่กว่า 100 คน ให้ความสนใจร่วมจับจ่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลเกาะแต้ว