วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา ผนึก กยศ. จัดกิจกรรมปั้นนักศึกษาจิตอาสา

มรภ.สงขลา จับมือ กยศ. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาจิตอาสา อธิการฯ นำทีมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา สร้างภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงาม พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา มรภ.สงขลา ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ทำกิจกรรมจิตอาสา โดยในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนจากกองทุน กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ให้มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ 700 ต้น และปล่อยปลา 4,000 ตัว และการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา กยศ. เพื่อรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการทำจิตอาสาของนักศึกษา กยศ.

นอกจากนั้น มรภ.สงขลา ยังได้ร่วมกับกองทุน กยศ. จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มรภ.สงขลา