วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา ปลื้ม บุคลากรสถาบันวิจัยฯ ผุดไอเดียประยุกต์ใช้ไอทีช่วยเบิกจ่ายวัสดุ คว้ารางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านบริหารจัดการ เวทีคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา โชว์ผลงานระบบเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์ คว้ารางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านบริหารจัดการ เวทีคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 เผยสะดวก ใช้งานง่าย ประยุกต์ใช้กับสถาบันอุดมศึกษาได้ทุกแห่ง  

นายธนภัทร เจิมขวัญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ตนได้รับรางวัลด้านแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) จากผลงานวิจัยระบบเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์ ในเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มรภ.นครศรีธรรมราช) ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์ให้สะดวกต่อการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริหารคลังวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำระบบบริหารจัดการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพมาใช้ ที่สำคัญ ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องกับงานเบิกจ่ายพัสดุ (เจ้าหน้าที่พัสดุ บุคลากร ผู้บริหาร) มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ (Real Time) ตามสิทธิ์การเข้าถึง ซึ่งมีการอัปโหลดไปยังเครื่องแม่ข่ายของมหาวิทยาลัย

นายธนภัทร กล่าวว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาได้ทุกแห่ง เพราะรองรับการจัดการข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่ การรับเข้าวัสดุอุปกรณ์ การเบิกจ่ายวัสดุ การยืม-คืนครุภัณฑ์ การติดตามสถานะการเบิกจ่ายและสถานะการยืม-คืนครุภัณฑ์ และรายงานข้อมูลวัสดุคงเหลือได้ และหากมีการศึกษาและพัฒนาในส่วนของรายงานให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้บริหาร ก็จะเป็นประโยชน์ในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตนมีแนวคิดที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต ด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าวในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชัน ซึ่งจะทำให้การเบิกจ่ายวัสดุและการดูรายงานวัสดุคงเหลือเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น