วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์

มรภ.สงขลา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคปกติและภาค กศ.บป. ในรูปแบบออนไลน์Steaming Live พร้อมให้ข้อมูลที่ควรรู้ในการเรียนรั้วในมหาวิทยาลัย

 เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติและภาค กศ.บป.) ในรูปแบบออนไลน์ Steaming Live ผ่านแฟนแพจ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง เรียนรู้ชีวิต ด้วยกิจกรรมนักศึกษา โดย อาจารย์จิรภา  คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน ผู้ช่วยอธิการบดี และกลุ่มตัวแทนผู้นำนักศึกษา

นอกจากนั้น กองพัฒนานักศึกษา ยังได้ชี้แจงเรื่องบริการและสวัสดิการสำหรับนักศึกษา อาทิ ทุนการศึกษา กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกันอุบัติเหตุ หอพักนักศึกษา และการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร รวมทั้งระเบียบการแต่งกายที่ถูกต้องตามกฎของมหาวิทยาลัย ปิดท้ายด้วย การบรรยาย เรื่อง การบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัยในขณะนี้ ยังคงยึดรูปแบบออนไลน์จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ซึ่ง มรภ.สงขลา จะต้องประเมินสถานการณ์เป็นรายสัปดาห์ เพื่อความรอบคอบในการพิจารณา เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสมต่อสถานการณ์มากที่สุด จึงขอให้นักศึกษาทุกคน ติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยสามารถรับชมลิงก์การถ่ายทอดสดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ย้อนหลังได้ที่

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1134930113668144&ref=watch_permalink