วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา นำแกนนำจิตอาสาจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา นำแกนนำจิตอาสาจัดกิจกรรม “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด” ครั้งที่ 9 ถ่ายทอดความรู้สู่ ร.ร.แจ้งวิทยา

10 ก.พ. 2020
987

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา นำโดยงานบริการและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลังมวลชนกับมหันตภัยจากยาเสพติด “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด” ครั้งที่ 9 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยา จังหวัดสงขลา (โรงเรียนการกุศลของวัดในพุทธศาสนา) โดยมี นายสมพงษ์ ช่วยเนียม ผู้จัดการโรงเรียนแจ้งวิทยา ให้การต้อนรับและนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยกลุ่มนักศึกษาจิตอาสา มรภ.สงขลา เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เรียนรู้ด้วยกิจกรรม รู้เท่าทันยาเสพติด นอกจากนั้น ยังได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง มรภ.สงขลา กับโรงเรียน ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด