วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

มรภ.สงขลา ชวนร่วมกิจกรรม “เติมวิทย์ คิดสนุก…กับวิทย์รอบตัว” ประจำเดือนมิถุนายน ทดลองเรียน พร้อมรับประกาศนียบัตรออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์ฯ  มรภ.สงขลา จัดกิจกรรม “เติมวิทย์ คิดสนุก…กับวิทย์รอบตัว” ประจำเดือนมิถุนายน ชวนคุณครู นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคคลทั่วไป ร่วมทดลองเรียน พร้อมรับประกาศนียบัตรในรูปแบบออนไลน์หลังเรียนจบ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเรียนเชิญคุณครูทุกระดับชั้น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมทดลองเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ “เติมวิทย์ คิดสนุก…กับวิทย์รอบตัว” ประจำเดือนมิถุนายน รายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ไบโอเทคกับการเตรียมโยเกิร์ต” วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น. โดย อ.พี่คูน จาก วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ

ครั้งที่ 2 หัวข้อ “You Can Do It “Natural Indicator” Oh!! WOW “การทำอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ” วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 โดย อ.น้องจอย และ อ.น้องนิว จาก วท.บ.เคมี และ ค.บ.เคมี

ครั้งที่ 3 หัวข้อ “คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการออกแบบ” วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น. โดย อ.คมกฤช จาก ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ครั้งที่ 4 หัวข้อ “มหิงสาสายสืบสิ่งแวดล้อม” วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น. โดย อ.ชายวิน จาก วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

                สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผ่านทาง https://forms.gle/8pSnjhru5Yg95KtY8 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับประกาศนียบัตรในรูปแบบออนไลน์หลังการเรียน