วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

มรภ.สงขลา จับมือ สคร.12 สงขลา บริการตรวจโควิดบุคลากร-นศ. เชิงรุก เตรียมประเมินสถานการณ์ประกอบการพิจารณาเปิดการเรียนการสอนตามปกติ

มรภ.สงขลา ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ออกพื้นที่บริการตรวจโควิด-19 เชิงรุก ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา พร้อมเตรียมประเมินสถานการณ์ประกอบการพิจารณาเปิดการเรียนการสอนตามปกติ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรภ.สงขลา ที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้ารับบริการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองสามารถทราบผลการตรวจได้ภายใน 15 นาที โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยรถพระราชทานวิเคราะห์ด่วนพิเศษเคลื่อนที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา (สคร.) ให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกตามมาตรการของสาธารณสุขจังหวัด และเพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์และการพิจารณาเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติของ มรภ.สงขลา ร่วมกับสถานศึกษาอื่น ๆ ในจังหวัดต่อไป