วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566

มรภ.สงขลา จับมือ รพ.สงขลา เปิดศูนย์ “CI ราชภัฏ” ใช้หอพัก นศ. เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน

มรภ.สงขลา ดำเนินปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ใช้หอพักนักศึกษาเป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) รองรับผู้ป่วยพักฟื้นโควิด-19 แบ่งเบาภาระโรงพยาบาลสงขลา พร้อมเปิดใช้งานแล้ววันนี้

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ นายแพทย์พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา นำบุคลากรของทั้งสององค์กร ร่วมพิธีเปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา ที่มีผลตรวจยืนยันการติดเชื้อแต่ไม่ปรากฏอาการ และได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบจากแพทย์ให้ย้ายเข้ามารักษาตัวต่อที่ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับโรงพยาบาลสงขลา

ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการเปิดศูนย์ฯ ดังกล่าว คณะผู้บริหารของ มรภ.สงขลา และ โรงพยาบาลสงขลา ได้หารือร่วมกันเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของอาคารหอพักหญิงสบันงา ซึ่งเป็นหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ที่มีที่ตั้งแยกโซนพักอาศัยเป็นสัดส่วน ห่างไกลอาคารสำนักงานและบ้านพักบุคลากร สำหรับปรับใช้เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน ประกอบกับในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 มรภ.สงขลา ประกาศให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้หอพักดังกล่าวเป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและบริการชุมชน