วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา จับมือกลุ่ม Songkhla Turtles SUP ร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะบนเกาะแมว

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์จิราภรณ์ กวดขัน ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.พลากร นัคราบัณฑิต อาจารย์คณะครุศาสตร์ นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางสาวปัณฑิตา โชติช่วง ผู้อำนวยการกองกลาง มรภ.สงขลา ร่วมกับกลุ่ม Songkhla Turtles SUP และ นายประสงค์ บริรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะบนเกาะแมว จังหวัดสงขลา ด้วยความมุ่งหวังให้ทะเลสงขลา เกาะหนู-เกาะแมว เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไว้รอต้อนรับผู้มาเยือนหลัง COVID-19 ผ่านพ้นไป