วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา จัดแสดงดนตรี H.M.SONG บรรเลงเพลงของพ่อ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9

มรภ.สงขลา จัดแสดงดนตรี H.M.SONG บรรเลงเพลงของพ่อ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9 คณะศิลปกรรมฯ นำวงดนตรี SKRU Orchestra band บรรเลงบทเพลงสุดไพเราะ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดแสดงดนตรี H.M.SONG บรรเลงเพลงของพ่อ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมชมการแสดงดนตรี ในการนี้ ผศ.วีระศักดิ์ อักษรถึง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา นำวงดนตรี SKRU Orchestra band จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มาบรรเลงบทเพลงในครั้งนี้