วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

มรภ.สงขลา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ พิธีถวายพระพรชัยมงคลตั้งมั่นปฏิบัติงานสนองแนวทางพระราชปณิธาน เพราะเราคือ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมพิธี ในการนี้ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำกล่าวคำถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า ในนามของ มรภ.สงขลา ต่างปลาบปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เวียนมาบรรจบในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีการจัดมาตั้งแต่วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ 2 บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมที่ 3 เป็นกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป และกิจกรรมที่ 4 พิธีถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่ม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

การจัดกิจกรรมของ มรภ.สงขลา ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ชาวราชภัฏสงขลามีจิตใจคิดถึงส่วนรวม ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และมีความสามัคคีปรองดองกัน สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พวกเราชาว มรภ.สงขลา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จะตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อสนองแนวทางพระราชปณิธานสืบไป เพราะเราคือ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”