วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกับคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมอรัญ ธรรมโน ชั้น 8 อาคารอำนวยการ มรภ.สงขลา

เพื่อให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน