วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

มรภ.สงขลา จัดบรรยาย “รักนี้คุมได้” เชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ นศ. ป้องกันตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา จัดบรรยาย “รักนี้คุมได้” เชิญวิทยากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ให้ความรู้นักศึกษาป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการบรรยายเรื่อง “รักนี้คุมได้” ณ ประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มรภ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ที่ไม่เหมาะสม รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท.) ภายในงานมีบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อ HIV และเชื้อซิฟิลิส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถทราบผลการตรวจทันทีด้วยชุดตรวจ Rapid Test โดยมีการแนะนำให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญ