วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

มรภ.สงขลา จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 8 พ.ย. 65 เปิดเวที นศ. โชว์ศักยภาพผ่านการประกวดกระทง เทพธิดานพมาศ-เทพธิดานพมาศจำแลง

มรภ.สงขลา จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 8 พ.ย.65 เปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงศักยภาพผ่านการประกวดกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดโอกาสนักศึกษาเพศหญิงและเพศทางเลือกโชว์ความสามารถในการประกวดเทพธิดานพมาศและเทพธิดานพมาศจำแลง จัดเต็มความสนุกสนานจากรำวงเวียนครก และการจำหน่ายสินค้ามากมาย

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 – 21.30 น. โดยมี รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานจัดให้มีการลอยกระทง ณ สระน้ำบริเวณประตู 3 ฝั่งอัฒจันทร์ การประกวดกระทง (ผู้ส่งกระทงเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษา มรภ.สงขลา ภาคปกติ) การประกวดเทพธิดานพมาศ และเทพธิดานพมาศจำแลง (ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษา มรภ.สงขลา ภาคปกติ และต้องผ่านการคัดเลือกจากสโมสรนักศึกษาคณะที่ผู้เข้าร่วมประกวดสังกัด) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ นอกจากนั้น ภายในงานยังมีความสนุกสนานจากรำวงเวียนครก และการจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ มากมาย ณ บริเวณถนนด้านหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา

นายอาริยะวัฒน์ ชำนาญกิจ นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการลอยกระทงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา มรภ.สงขลา เกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ผ่านการประกวดกระทงที่ออกแบบให้รักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดเทพธิดานพมาศและ เทพธิดานพมาศจำแลง ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเพศหญิงและเพศทางเลือกที่มีความสามารถ ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติที่ดี ตลอดจนมีความกล้าแสดงออกที่โดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนนักศึกษา และยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป นอกจากนั้น ยังมีสถานที่สำหรับการลอยกระทงภายในมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา