วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา จัดค่ายเกษตรอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ นำ นศ.ร่วมฟื้นฟูป่า ปลูกฝังแนวคิดรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา จัดค่ายเกษตรอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา ช่วยชุมชนเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ ฟื้นฟูสภาพป่า ควบคู่ปลูกฝังแนวคิดให้นักศึกษาเกิดรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการค่ายเกษตรอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าหาดใหญ่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรราว 100 คนไปสร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชน ทำให้ชุมชนมีแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันป่าไม้ก็ได้รับการฟื้นฟูสภาพมากยิ่งขึ้นด้วย ในส่วนของ นักศึกษาเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และได้ฝึกการทำกิจกรรมร่วมกัน ปลูกฝังแนวคิดในแนวทางที่ถูกต้อง สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ

นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก โดยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นน้ำลำธาร เพื่อให้คงอยู่และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ นอกจากนั้น นักศึกษายังได้รับความรู้และทราบถึงประโยชน์ของการสร้างฝายชะลอน้ำ ทักษะในการสร้างฝายชะลอน้ำ ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้อง