วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรม “เติมวิทย์ คิดสนุก…กับวิทย์รอบตัว” ประจำเดือนเมษายน ชวนคุณครู-นร.มัธยมปลาย ทดลองเรียน พร้อมรับประกาศนียบัตรออนไลน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา จัดต่อเนื่อง กิจกรรม “เติมวิทย์ คิดสนุก…กับวิทย์รอบตัว” ประจำเดือนเมษายน ชวนคุณครู นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคคลทั่วไป ร่วมทดลองเรียน พร้อมรับประกาศนียบัตรในรูปแบบออนไลน์หลังเรียนจบ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเรียนเชิญคุณครูทุกระดับชั้น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมทดลองเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ “เติมวิทย์ คิดสนุก…กับวิทย์รอบตัว” ประจำเดือนเมษายน ซึ่งจัดทั้งหมด 3 หัวข้อโดยหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

ครั้งที่ 1 หัวข้อ “รู้ทันภัยโลกไซเบอร์” วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น. โดย ทีมวิทยากร Comsci-Hacker (หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ครั้งที่ 2 หัวข้อ “AI ปัญญาประดิษฐ์…เพื่อนสนิทของฉันในอนาคต” วันเสาร์ที่ เมษายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น. โดย ทีมวิทยากร Comsci-AI (หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ของเล่นฟิสิกส์ในชีวิตประวัน” วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 9.30-12.00 น. โดย อ.จ๊ะเอ๋ และ อ.พี่ป๋อง (หลักสูตร คบ.ฟิสิกส์)

                สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ผ่านทาง https://forms.gle/bNz4Xfdffcy5yTG28 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับประกาศนียบัตรในรูปแบบออนไลน์หลังการเรียน