วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9 อธิการฯ นำทีมบริหารทำพิธีวางพวงมาลา สวดมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อธิการฯ นำทีมบริหาร ทำพิธีวางพวงมาลา สวดมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชื่อมต่อลิงก์ไลฟ์สด zoom meeting จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อถ่ายทอดการจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา นำคณะผู้บริหารทำพิธีวางพวงมาลา และสวดมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยมี ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย์ และคณะ นำสวดมนต์ และนั่งสมาธิเป็นเวลา 89 วินาที

รศ.ดร.ทัศนา ประธานในพิธี กล่าวคำกราบบังคมทูล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของ มรภ.สงขลา ต่างรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม โดยเฉพาะวันที่ 13 ตุลาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จสู่สวรรคาลัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ยังความโศกาดูรในดวงจิตของบุคลากรทุกผู้ทุกนามของ มรภ.สงขลา และปวงประชาราษฎร์ ตลอดถึงนานาประเทศทั้งมวล

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระราชทานนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ แทนนามวิทยาลัยครู และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ “ราชภัฏ” อันมีความหมายชัดเจนว่า เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

ข้าพระพุทธเจ้าในนามของบุคลากร ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ นักศึกษาและศิษย์เก่า จึงขอน้อมนำหลักธรรม 10 ประการแห่งการทรงงานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท มาเป็นแนวปฏิบัติงานสนองอุดมการณ์ของ มรภ.สงขลา และเชิญชวนชาว มรภ.สงขลา “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ให้น้อมนำมาปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในการปฏิบัติราชการต่อไป

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ล้วนน้อมรำลึกอาลัยอย่างสุดซึ้งในการเสด็จสู่สวรรคาลัยแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท แม้จำเนียรกาลผ่านไป พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้ จักสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกร มรภ.สงขลา ตราบนิรันดร์ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ