วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันที่ 2 เมษายน) จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา