วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

มรภ.สงขลา ขอเชิญชม “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเชิญชม “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” ในวันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00-19.00 น.  ผ่านทาง Live Streaming on Fanpage: Music, Songkhla Rajabhat University เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการแสดงดนตรีจากคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา