วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

ภารกิจ “บำรุงรักษาเครื่องกลโรงไฟฟ้า” เพื่อความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าไทย

การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างไร ?การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพของคนที่ต้องตรวจเช็คเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อดูแลสภาวะความสมบูรณ์ของร่างกาย ในขณะที่การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า คือ การตรวจสอบ ซ่อมแซม เปลี่ยน และปรับปรุงอุปกรณ์ตามวาระที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ หรือ งานบำรุงรักษาฉุกเฉินของอุปกรณ์ต่างๆในโรงไฟฟ้า ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ.

การบำรุงรักษาเครื่องกลคืออะไร ?การบำรุงรักษาเครื่องกล คือ การตรวจสอบสภาพความเสียหายของเครื่องจักรและเครื่องกลในโรงไฟฟ้า ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ยกตัวอย่างเช่น เครื่องกังหันแก๊ส (Gas Turbine & Compressor), หม้อไอน้ำ (Boiler), เครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine), วาล์วไอน้ำแรงดันสูง (Main Steam Valve), ระบบน้ำมันหล่อลื่น (Lubrication System), ระบบหล่อเย็น (Cooling System) ,หอหล่อเย็น (Cooling Tower) เป็นต้น ซึ่งจะบำรุงรักษาโดยการคาดการณ์อายุการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆ ผ่านข้อมูลต่างๆ เช่น ค่าการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร , อุณหภูมิ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามวาระที่ผู้ผลิตกำหนด เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกลในโรงไฟฟ้ามีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน ส่งผลให้การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

อ่านเรื่องราว “เจาะลึกภารกิจ ‘บำรุงรักษาเครื่องกลโรงไฟฟ้า’ เพื่อความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าไทย” ได้ที่ https://www.egat.co.th/home/20200929-art01/