วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

ภาคเอกชน รวมพลัง สู้ภัยโควิด นำน้ำมันดีเซล 2400 ลิตร มอบ 4 วัดในอำเภอหาดใหญ่ เผาศพผู้เสียขีวิตจากโควิด

เมื่อบ่ายวันที่ 5ก.ย.2564 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะ นายกสมาคมเอส.เอ็ม.อี. จังหวัดสงขลา และนายกสโมสรไลอ้อนส์หาดใหญ่ ร่วมกับ ตัวแทนสมาคม และสมาชิกสมาคมฯ นำน้ำมันดีเซลถัง 200 ลิตร จำนวน 12 ถัง เพื่อใช้ในการเผาศพผู้เสียชีวิตเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 พร้อมกับเครื่องพ่นฆ่าเชื้อโควิด จำนวน 4 เครื่อง และน้ำยา ชุด PPE หน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ แว่นตา face shiel และอื่นๆ มามอบให้แก่ทางวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีตัวแทนจากวัดทั้ง 4 แห่ง นำโดย พระคุณปลัด พลกิต กัลยานะธัมโม พระอาจารย์วัดหาดใหญ่ใน พระประกรเกียรติ วัดคลองเรียน พระอภิวุฒิโท วัดโคกนาว และพระมหาทรงเกียรติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบลหากใหญ่ เขต1 วัดเกาะเสือ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดหาดใหญ่ใน โดยได้รับเกียรติจาก นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ร่วมพบปะกับสมาชิกทั้ง 5 องค์กร และร่วมในการมอบให้กับตัวแทนวัดที่มารับมอบในโครงการดังกล่าว

โดยที่สมาคมเอสเอ็มอี จังหวัดสงขลา ร่วมกับสโมสรไลอ้อนส์หาดใหญ่ สโมสรไลอ้อนส์หาดใหญ่ ฮาโมนี สโมสรโรตารี่หาดใหญ่ และชมรมกอล์ฟ G TWENTY PLUS ร่วมกันจัดโครงการเราไม่ทิ้งกัน หาดใหญ่ร่วมใจกู้ภัยโควิด โดยการบริจาคน้ำมันดีเซลถัง 200 ลิตร รวมจำนวน12 ถัง ไว้ใช้เผาศพผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 เครื่องพ่นฆ่าเชื้อโควิด 4 เครื่อง และน้ำยา ชุด PPE หน้ากาก และเจลแอลกอฮอล์​ แว่นตา face shiel และอื่นๆ ให้กับวัดในอำเภอหาดใหญ่ 4 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการเผาศพให้กับผู้เสียขัวิตจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งในวันนี้ได้นำมามอบให้กับทางวัดหาดใหญ่ใน และตัวแทนจากวัดที่เข้าร่วมโครงการอีก 3 แห่งมารับมอบ ณ วัดหาดใน

นายพรชัย โชติมงคลทรัพย์ ในฐานะประธานโครงการเราไม่ทิ้งกัน หาดใหญ่ร่วมใจกู้ภัยโควิด กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันเชื้อไวรัสโควิด 19 กำลังระบาดหนักมากในจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะในเมืองหาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตรายวันทุกวัน และ ทาง ศบค.ได้มีมาตรการเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 อย่างเร่งด่วน โดยให้ผู้เสียชีวิตเผาศพตามวัดที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในอำเภอหาดใหญ่ประกอบไปด้วยวัดหาดใหญ่ใน วัดเกาะเสือ วัดโคกนาว และวัดคลองเรียน

ดังนั้นทางไปสโมสรไลอ้อนหาดใหญ่ สโมสร ไลอ้อนส์ หาดใหญ่ฮาร์โมนี สโมสรโรตารี่หาดใหญ่สมาคม SME จังหวัดสงขลา และชมรมกอล์ฟ G TWENTY PLUS จึงได้จัดทำโครงการเราไม่ทิ้งกัน หาดใหญ่ร่วมใจกู้ภัยโควิด โดยการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการเผาศพ ผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด19 เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวผู้เสียชีวิต และเป็นการช่วยเหลือวัดที่เข้าร่วมโครงการ และเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยน้ำมันดีเซลสำหรับเผาศพผู้เสียชีวิตถัง 200 ลิตรจำนวน 12 ถัง จำนวน 2400 ลิตร ชุด PPE 159 ชุด เพื่อมอบให้กับสัปเหร่อ และพระที่ร่วมเผาศพ covid ได้สวมใส่เพื่อป้องกันเชื้อโควิด เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค covid จำนวน 4 เครื่อง น้ำยาฆ่าเชื้อโควิดจำนวน 17 แกลลอน พร้อมด้วยแว่นตาครอบตานิรภัย 8 ชุด กระเป๋าคาดเอวใส่หน้ากาก 4 ชุด 3M ครบชุดชุดแบบพิเศษ 4 ชุด MsK 1/2 หน้า พร้อม Filter 8 คู่ Cover – on (พิเศษ) สบู่ 3M ล้างมือ 16 แกลลอน ถุงมือยาง 30 กล่อง และน้ำดื่มอีก 50 โหล