วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

“พี่หลวงคร”กล่อมชายเร่ร่อนป่วยทางจิตไปอยู่ที่ศูนย์ฯเบื้องต้นพบไม่มีการติดเชื้อโควิด 19 แต่อย่างใด

จากการที่มีข่าววิตกกังวลของประชาชนในหาดใหญ่ ถึงเรื่องที่มีผู้ชายป่วยทางจิตและติดเชื้อโควิดคนหนึ่งที่ ได้เดินทางไปทั่วเมืองหาดใหญ่

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ เมื่อรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลหาดใหญ่ว่า ได้นัดหมายบุคคลดังกล่าวมาพบ เพื่อเข้าไปสอบถามและเกลี้ยกล่อมบุคคลดังกล่าว ซึ่งก็คือ นายพร ด้วงสุวรรณ บุคคลเร่ร่อนและป่วยทางจิตที่เดินทางไปทั่วเมืองหาดใหญ่ ให้ไปรับการกักกันตัวที่ศูนย์กักกันหรือสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่วยเทศบาลนครหาดใหญ่ (Local Quarantine) เพื่อทำการสังเกตอาการโดยทั่วไปว่า มีการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) หรือไม่

โดยมีนายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี นางปุณยาพร แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางวิราวรรณ ประยูรสวัสดิ์เดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ติดตามความประพฤติและดูแลการรักษา ได้นัดหมายให้นายพร ด้วงสุวรรณ ให้มาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ มาร่วมช่วยกันเกลี้ยกล่อม โน้มน้าวถึงการมารับตัวเพื่อไปกักกันตัวนายพรเอง ซึ่งมีความปลอดภัย มีความสะดวกสบาย ไม่มีใครมาทำร้าย

โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้พูดเกลี้ยมกล่อมกับนายพร ด้วงสุวรรณ ซึ่งท่าทีวิตกกังวลอยู่ไม่น้อย และให้คำมั่นว่า ไปอยู่ที่ศูนย์กักกันหรือสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่วยเทศบาลนครหาดใหญ่ ไม่มีใครทำร้ายหรืออันตรายแต่อย่างใด มีที่นอน อาหารการกิน มีเจ้าหน้าที่คอยให้การดูแลอำนวยความสะดวก มีการตรวจวัดเกี่ยวกับเรื่องโควิดอย่างดี ไม่ต้องวิตกกังวลอะไร

ซึ่งนายพรก็ยินยอมที่จะไปรับการกักกันตัวเองที่ศูนย์กักกันหรือสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่วยเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีนางปุณยาพร แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่ศูนย์กักกันฯ นำตัวไปส่งเป็นที่เรียบร้อย
นางวิราวรรณ ประยูรสวัสดิ์เดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ติดตามความประพฤติและดูแลการรักษากล่าวว่า นายพร ด้วงสุวรรณ เป็นคนที่ไม่มีอันตรายต่อคนทั่วไป เป็นคนดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่มีการติดเชื้อโควิด 19 แต่อย่างใด

เพราะทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ทำการตรวจหาเชื้อมาก่อนหน้านี้แล้วมีผลเป็นลบ แต่ที่เขามีบุคลิกและเห็นอยู่ในเมืองหาดใหญ่ไปทั่วนี้ กลับถูกผู้คนและสังคมในเมืองหาดใหญ่ตีตราเขาว่า ติดเชื้อโควิด19 ไปแล้ว จึงขอวิงวอนให้ประชาชนในหาดใหญ่เข้าใจและรับทราบข้อเท็จจริงด้วย และเมื่อนายพร ด้วงสุวรรณ ได้ไปกักกันตัวเองที่ศูนย์ฯของเทศบาลแล้ว ทางกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลหาดใหญ่ จะประสานขอวัคซีนนำไปฉีดให้กับนายพรต่อไป เพื่อเป็นการยืนยันว่าบุคคลนี้ไม่ได้ติดเชื้อแต่อย่างใด และจะได้คลายวิตกกังวลต่อไป