วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566

พิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬา – กรีฑาชิงแชมป์กีฬานักเรียน นักศึกษา

วันที่ 7 กันยายน 2565 ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ นายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย นายสวาท ไชยอ่อนแก้ว ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬา – กรีฑาชิงแชมป์กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 และกิจกรรมคิกออฟขับเคลื่อนสู่ สงขลาเมืองกีฬา (Songkhla Sports City) โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมโดยการแข่งขันมหกรรมกีฬา – กรีฑาชิงแชมป์กีฬา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 

จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างจังหวัดสงขลา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสงขลา และรองรับนโยบายจังหวัดสงขลาที่ได้รับการยกระดับจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นเมืองกีฬา Songkhla Sports City อีกทั้งยกระดับมาตรฐานให้กับนักกีฬาและการจัดการแข่งขันให้สูงขึ้น เพื่อเทียบเท่าระดับชาติและระดับนานาชาติ

สำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬา – กรีฑาชิงแชมป์กีฬา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565 มีการแข่งกีฬาทั้งสิ้น 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ เปตอง และกรีฑา โดยมีสนามการแข่งขันกระจายตามอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา