วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ให้สัมภาษณ์รวมถึงตอบข้อซักถามต่อสื่อมวลชน หลังจากเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 หลังจากเสร็จสิ้นการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และให้สัมภาษณ์รวมถึงตอบข้อซักถามโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้ง 4 เขต รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่