วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมพิธีถวายวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมพิธีถวายวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็น”วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ” โดยมี นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เหล่าข้าราชการ ภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย