วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จัดแถลงข่าวแก่สื่อฯ เรื่องการเตรียมซื้อวัคซีน หลังจากศบค.ปลดล็อคให้ท้องถิ่นสามารถจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เอง

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เรื่องการเตรียมซื้อวัคซีน หลังจากศบค.ปลดล็อคให้ท้องถิ่นสามารถจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เอง และเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้แสดงเจตจำนง ขอซื้อวัคซีนชิโนฟาร์ม ต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 5 หมื่นโดส และมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการจัดซื้อวัคซีนครั้งนี้ ซึ่งขณะนี้กำลังรอการตอบกลับจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกครั้ง พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการธุรกิจ ภาคเอกชน ในการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อเรียกความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเมือง ส่งผลให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้น