วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 บริเวณสนามกีฬาแห่งที่2 (วัดปรักกริม)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี นายภคนันท์ ประทุมชาติภักดีประธานสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เลขานุการนายกเทศมนตรี ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ รองปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้ง 4 เขต พนักงาน พนักงานจ้าง คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ซึ่งได้จัดกิจกรรมปลูกต้นยมชวน จำนวนกว่า 150 ต้น ณ บริเวณสนามกีฬาแห่งที่2 (วัดปรักกริม) บริเวณโดยรอบ เพื่อได้พร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจไว้เป็นอเนกประการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร อีกทั้ง การจัดกิจกรรมยังเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ได้เกิดความรัก ความผูกพัน รวมทั้งเพื่อเป็นกิจกรรมสานพลังแห่งปณิธานสร้างความดีอย่างต่อเนื่อง