วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดโรงทาน “พระธรรมวงศาจารย์ ปันสุข เปลื้องทุกข์ชาวประชา”ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมในพิธีเปิด โรงทาน “พระธรรมวงศาจารย์ ปันสุข เปลื้องทุกข์ชาวประชา” ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งทางวัดได้ร่วมกันจัดตั้งโรงทานขึ้นโดยการนำของพระเดชพระคุณพระธรรมวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่คณะบุคลากรทางการแพทย์ โดยนำอาหารไปส่งยังโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีกำลังกายกำลังใจที่จะรักษาผู้ป่วย ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จากคณะสงฆ์วัดโคกสมานคุณ คณะสงฆ์อำเภอหาดใหญ่ ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ทางวัดจะดำเนินการกำหนดวันแจกอาหาร ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ จนกว่าสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ