วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน เปิดงานวันสตรีสากลเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปี 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน เปิดงานวันสตรีสากลเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปี 2565 โดยมี ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้

พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี นางละมุล ทองมุณี ประธานกลุ่มแม่บ้านสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ นางกัณฑิมา ไพรสนธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการกลุ่มแม่บ้านสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมในพิธีเปิด โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการรวมพลังและสร้างบทบาทของกลุ่มสตรีให้เป็นที่ยอมรับของสังคม พร้อมรณรงค์ปกป้องสิทธิสตรี ลดความรุนแรงในสังคม และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละชุมชน ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่นระดับชุมชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ รวมทั้งมีกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ ศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา