วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา”

วันที่ 14 มีนาคม 2565 (เวลา 12.00 น.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา” ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้จัดพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ทั้งเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างครอบคลุม โดยในพิธี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ซึ่งได้เดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)

โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD6260 พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน

โอกาสนี้ นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) ผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา