วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้สัมภาษณ์สื่อฯพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test&Go ตามมติ ศบค.

วันที่ 22 มีนาคม 2565 (เวลา 11.30 น.) เรือกาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้สัมภาษณ์สื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในประเด็นท่าอากาศยานหาดใหญ่พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test&Go ตามมติ ศบค. ที่ได้เพิ่มท่าอากาศยานหาดใหญ่ให้สามารถรองรับผู้เดินทางในรูปแบบ Test&Go จากต่างประเทศอีก 1 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 รวมปัจจุบัน 8 แห่ง (จากเดิม 7 สนามบิน ได้แก่ สุวรรณภูมิ, สมุย, ดอนเมือง, เชียงใหม่, อู่ตะเภา, ภูเก็ต และกระบี่) โดยมี 2 สายการบินที่มีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2565 ได้แก่ สายการบิน Air Asia เส้นทาง กัวลาลัมเปอร์ – หาดใหญ่ – กัวลาลัมเปอร์ ทำการบินในวัน จันทร์ พุธ และศุกร์ เริ่มทำการบินในวันที่ 13 เมษายน 2565 ส่วนสายการบิน Scoot เส้นทาง สิงคโปร์ – หาดใหญ่ – สิงคโปร์ ทำการบินในวันจันทร์ พฤหัสบดี และวันเสาร์ เริ่มทำการบินในวันที่ 23 เมษายน 2565

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่