วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

 ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะเข้าร่วมต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลโครงการนำร่อง โครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้า

เมื่อจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 โรงไฟฟ้าจะนะ นำโดย นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยหัวหน้ากองฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับและสนับสนุนข้อมูลโครงการนำร่อง โครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

โดยมีคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กกพ. (ส่วนกลาง) และ กกพ.ประจำเขต 12 สงขลา ร่วมลงพื้นที่ จำนวน 10 ท่านเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลในการทดสอบเกณฑ์ดัชนีชี้วัดฯ ภายใต้ขอบเขตการดำเนินการของโครงการฯ และมีผู้นำชุมชนท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้าจะนะ จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมตอบสัมภาณณ์จาก กกพ. ในครั้งนี้ด้วย

โดยคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กกพ. (ส่วนกลาง) และ กกพ.ประจำเขต 12 สงขลา Site Vitsit โรงไฟฟ้าจะนะ นำทีมโดย นายนพรัตน์ เดิมคลัง หัวหน้ากองเดินเครื่อง และ นายตฤน สีสุข หัวหน้ากองบำรุงรักษาไฟฟ้า เป็นหัวหน้าทีมในการ พาคณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สำนัก กกพ. เข้าชมพื้นที่ พร้อมอธิบายขั้นตอนการทำงานในส่วนต่าง ๆ และตอบข้อซักถาม ในโครงการครั้งนี้