วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมละศีลอด ณ มัสยิดดารูลอามาน บ้านท่าคลอง

22 มี.ค. 2024
75

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมละศีลอด ณ มัสยิดดารูลอามาน บ้านท่าคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายกฤชณัทท พลรัตน์ นายอำเภอจะนะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสืบทอดประเพณีต่อไป