วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมโครงการกินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจรประจำเดือนสิงหาคม 

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมโครงการกินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจรประจำเดือนสิงหาคม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีนายกฤชณัทท พลรัตน์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำหน่วยกำลังในพื้นที่ ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ ผู้จัดการบริษัท ปลัดอำเภอ ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอจะนะ ภาคเอกชน และเจ้าของกิจการห้างร้านเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้ ทางโรงไฟฟ้าจะนะ ได้ดำเนินการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ