วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

29 ก.ค. 2023
123

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอจะนะ โดยมีนายกฤชณัทท พลรัตน์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจำส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำหน่วยกำลังในพื้นที่ นายกเทศมนตรีทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล องค์กรเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน ปลัดอำเภอ และกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้