วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่คลองนาทับ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านคูน้ำรอบ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายนิพนธ์ ชิตมณี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 2,000,000 ล้านตัว ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่คลองนาทับ