วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทน กฟภ. กล่าวขอบคุณผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ที่ได้จัดสรรโควต้าฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ

นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ กล่าวขอบคุณโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา นำโดยนายแพทย์ธวัช ลาพินี ซึ่งได้จัดสรรโควต้าฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคใต้