วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผอก.สกศ.ทหญ.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)

15 ม.ค. 2022
397

วันที่ 14 มกราคม 2565 (เวลา 14.00 น.) นางสาวณมลษร ยิ้มขาว ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผอก.สกศ.ทหญ.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย) โดยอำเภอคลองหอยโข่ง/ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอคลองหอยโข่ง จัดกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ร่วมสนับสนุน น้ำดื่มตราสัญลักษณ์ AOT จำนวน 360 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนึ้