วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

 ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอค่านิยมของ ทอท. ในหัวข้อ 5 ใจ ในใจ ทหญ.” 

วันที่ 29 มีนาคม 2566 (เวลา 09.00 น.) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอค่านิยมของ ทอท. ในหัวข้อ 5 ใจ ในใจ ทหญ.” พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธี ฯ โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 11 ผลงาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ส่วนปฏิบัติงานเขตการบินท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สปข.ทหญ.), รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ส่วนพาณิชย์และการเงินท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สพง.ทหญ.), รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ส่วนพัสดุท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สนพ.ทหญ.), รางวัลคลิปดีเด่น 3 รางวัล และรางวัลชมเชย 5 รางวัล โดยทำพิธีมอบ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่