วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ในการบินพลเรือนเพื่อความรวดเร็วและมีประโยชน์สูงสุด

วันที่ 27 มีนาคม 2567 (เวลา 09.00 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวก ณ ทหญ. ครั้งที่ 3/2567 (Hat Yai Airport Facilitation Committee) เพื่อให้การบริหารงานท่าอากาศยานด้านการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และการประสานงานความร่วมมือด้านการอำนวยความสะดวกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท่าอากาศยานหาดใหญ่ ดำเนินการด้วยความรวดเร็วและมีประโยชน์สูงสุด โดยมี คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ หน่วยงานราชการ บริษัท สายการบิน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่