วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ประจำปี 2567

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ประจำปี 2567 โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่จัดประดับตกแต่งพื้นที่และจุดถ่ายภาพ ณ บริเวณห้องโถงอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ (หน้าห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ) และจัดแสดงวงออร์เคสตรา (Orchestra) บรรเลงเพลงสร้างบรรยากาศเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ในโอกาสนี้ ผหญ. ได้กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ พร้อมแจกของที่ระลึกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ ส่วนราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการ ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อสร้างบรรยากาศในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ทั้งสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่