วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายตำแหน่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานฯ

21 พ.ย. 2023
149

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 13.30 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายตำแหน่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานที่ได้รับการปรับระดับตำแหน่ง จำนวน 18 คน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่