วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 (เวลา 09.00 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ฝ่ายพัฒนาบุคคล ทอท. ร่วมกับ ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมฯ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Services กลยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่