วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำปี 2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 (เวลา 08.30 น.) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำปี 2566 จำนวน 23 ทุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรพนักงานและลูกจ้างฯ ที่ได้รับทุนการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่