วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายตำแหน่งพนักงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน

วันที่ 27 เมษายน 2566 (เวลา 15.00 น.) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายตำแหน่งพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานที่ได้รับการปรับระดับตำแหน่ง พร้อมด้วย นายชูวิทย์ พันธุ์เณร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) รหญ.(สธ.) ผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่