วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566” 

วันที่ 12 เมษายน 2566 (เวลา 10.00 น.) นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566” โดยมีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทหญ., ส่วนราชการ และสายการบิน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลรับขวัญวันปีใหม่ไทย ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดซุ้มสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการได้ร่วมสรงน้ำพระขอพร และเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 – 18 เมษายน 2566